مشاوره مهاجرتی

مشاوره تحصیلی‌

راهنمایی‌ و تحقیق برای پیدا کردن رشته و دانشگاه مورد علاقه شما در دانشگاه‌های معتبر خارجی‌

راهنمایی‌ برای طی‌ کردنِ مراحل اخذ پذیرش و تهیه مدارک مورد نیاز

ترجمه و نوشتنِ نامه‌های اداری و فرمال به زبان انگلیسی‌

راهنمایی‌ و کمک در گرفتن ویزای تحصیلی‌ و امور مربوط به سفارت خانه

کمک و راهنمایی‌ تا زمان اخذ پذیرش و دریافتِ ویزای تحصیلی‌

مشاوره کاری و اقامتی

راهنمایی‌ و تحقیق برای پیدا کردن شغل و حرفه مورد علاقه شما در کشور‌مورد نظر‌

راهنمایی‌ و نوشتن رزومه کامل و مطابق با استاندارد‌های کشور مورد نظر شما به زبان انگلیسی‌

راهنمایی‌ برای تهیه کردن مدارک مورد نیاز برای اپلای کردن شغل مورد نظر

ترجمه و نوشتنِ نامه‌های اداری و فرمال به زبان انگلیسی‌ و در ارتباط بودن با کارفرما از طریق ایمیل و تماس تلفنی

راهنمایی‌ و کمک در گرفتن ویزا یا اقامت کاری و امور مربوط به سفارت خانه

کمک و راهنمایی‌ تا زمان دریافتِ ویزای کاری یا اقامت

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s